KLEJE POLIURETANOWE TOPLIWE

Stosowane przy klejeniu z wymogiem odporności spoiny na działanie wody i wysokich temperatur. Aplikowane w temperaturach 100-150°C dyszami szczelinowymi liniowymi, wałkiem lub metodą natrysku przy użyciu urządzeń przeznaczonych dla klejów PUR topliwych reaktywnych.

NEOTHERM

DUOPUR®

ReacTITE®

KLEJE POLIURETANOWE TOPLIWE

Stosowane przy klejeniu z wymogiem odporności spoiny na działanie wody i wysokich temperatur. Aplikowane w temperaturach 100-150°C dyszami szczelinowymi liniowymi, wałkiem lub metodą natrysku przy użyciu urządzeń przeznaczonych dla klejów PUR topliwych reaktywnych.

NEOTHERM

DUOPUR®

ReacTITE®